• Thế nào mới gọi là học sinh hiếu học?

Thế nào mới gọi là học sinh hiếu học?

Một câu hỏi khá thú vị, mình xin đăng lên group để lấy ý kiến của mọi người, sau đó tổng hợp câu trả lời lại nhé :)